lunduniversity.lu.se

Avsked från världen

Avsked från världen

Daniel Möller
Avsked från världen. Dikter. Jacob Frese. Urval, inledning och kommentarer av Daniel Möller
2012

Svenska

ISBN: 9789172473171
Publisher: Ellerströms

Barockskalden Jacob Frese tillhörde länge de mest omtyckta svenskspråkiga poeter­na från första hälften av 1700-talet, men idag är det få som hittar fram till hans diktskatt. Frese var född i Viborg omkring 1690. Sedan ryssarna 1710 ockuperat staden kom han till Stockholm och fick tjänst som kanslist vid det kungliga kansliet. Våren 1712 drabbades han av "skälvesot", en häftig frossa som sedan återkom varje vår fram till hans död 1729. Samtliga vårar under återstoden av sitt liv skrev han en dikt om sjukdomen. I "Verser i sjukdom", som sviten kallas, ställs hoppets, lyckans och ungdomens årstid antitetiskt mot den egna ohälsan. Här presenteras några av författarens bästa dik­ter.

För urval, inledning och kommentarer står Daniel Möller, fil. dr i litteraturvetenskap och forskare i barockens poesi.