lunduniversity.lu.se

En vänbok till Birgitta Olander

En vänbok till Birgitta Olander

Sara Kjellberg, Hanna Carlsson, Gunilla Wiklund, Jutta Haider, Fredrik Hanell, Karolina Lindh, Johanna Rivano Eckerdal, Patrik Sonestad, Olof Sundin (red.)
En vänbok till Birgitta Olander. Tankar och erfarenheter från f d studenter
2012

Svenska

ISBN: 978-91-637-1605-8
Publisher: Lunds universitet

Borrow this bookRead this book