lunduniversity.lu.se

Botaniska bilder till allmänheten

Botaniska bilder till allmänheten

Gunilla Törnvall
Botaniska bilder till allmänheten. Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora
2013

Svenska

ISBN: 978-91-7353-609-7
Publisher: Atlantis

Bilder ur Nordens flora (1901–1905) var Sveriges första stora illustrerade flora tryckt i färg. Med hjälp av den nya färglitografiska tekniken kunde man massproducera bilder till ett överkomligt pris. Lindmans framgångsrika flora, som utkom i många upplagor, har i hög grad format vår bild av hur botaniska illustrationer ska se ut.

Men vad kännetecknar de vetenskapliga växtbilderna och varför ser de ut som de gör? I denna studie sätts florans bilder in i sitt historiska, kulturella och vetenskapliga sammanhang. Vidare visas hur de påverkades av skeenden på bokmarknaden och i samhället, av pedagogiska och konstnärliga idéer liksom olika trycktekniker.

Botaniska bilder till allmänheten baseras på ett rikt källmaterial, inte minst i form av förlagor till de tryckta planscherna. Genom bilderna får vi följa de omvälvande förändringar som skedde då Sverige blev en modern industrination med utbyggt skolväsende, naturvetenskaplig framtidstro och en växande turiströrelse.