lunduniversity.lu.se

Vårt eget fel

Vårt eget fel

David Larsson Heidenblad
Vårt eget fel. Moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar
2012

Svenska

ISBN: 978-91-86119-16-4
Publisher: Agerings bokförlag

Borrow this bookRead this book

När klimatfrågan fick sitt stora kulturella genombrott senhösten 2006 förmedlades moraliska orsaksförklaringar med stor intensitet i den svenska offentligheten. I detta påminde klimatlarmen om hur man under förmodern tid hade förklarat stora katastrofer som Guds straff för människornas synder. Vi var alla skyldiga till det som hotade oss, då som nu.De påfallande likheterna över tid utgör utgångspunkten för historikern David Larsson Heidenblads studie Vårt eget fel. Den belyser hur moraliska orsaksförklaringar har förmedlats genom århundradena. Långa linjer tecknas mellan 00-talets klimatlarm, den förmoderna religiösa föreställningsvärlden, första världskrigets utbrott och efterkrigstidens kärnvapenhot. Den historiska överblicken möjliggör nya perspektiv på en av vår tids stora frågor.