lunduniversity.lu.se

Women's Language

Women's Language

Eva Haettner Aurelius, Hedda Gunneng, Jon Helgason (red.)
Women's Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800
2012

Engelska

ISBN: 978-91-87121-87-6
Publisher: Nordic Academic Press

Finns det ett särskilt kvinnorum i kulturen, i språket? Teorin om ett sådant rum prövas här empiriskt via stilistiska analyser av brevcorpusar från medeltiden och 1700-talet, skrivna på fem olika språk: latin, engelska, svenska, franska och tyska. Hur uttrycker sig kvinnor när de skriver till kvinnor? Och hur uttrycker de sig när de skriver till män? Och hur uttrycker sig män när de skriver till män? Och när kvinnor skriver till män? Genom en avancerad stilistisk metodik undersöks stilen, uttrycket i dessa fyra olika grupper, där gruppen kvinnor skriver till kvinnor i de fem olika språken får representera teorin om det särskilda kvinnorummet i språket. Brevet har av tradition förbundits med kvinnlighet och kvinnor, varför denna genre lämpar sig särskilt väl för undersökning av det eventuella kvinnliga språket eller stilen.