lunduniversity.lu.se

Orden och erfarenheten

Orden och erfarenheten

Gösta Hallonsten
Orden och erfarenheten. Teologiska reflektioner om hur Gud ger sig till känna
2012

Svenska

ISBN: 978-91-88553-19-5
Publisher: Arcus förlag

Det talas om en religionens återkomst i vår tid. Ofta handlar det antingen om fundamentalistiska rörelser eller om en tro som primärt bygger på enskilda människors upplevelser.

Relationen mellan ord och erfarenhet i religiösa traditioner blir problematisk om orden uppfattas som helt absoluta eller helt ovidkommande. Men mellan den naiva bokstavstron och den religiösa subjektivismen vill Gösta Hallonsten i den här boken visa på en annan väg – en väg där en reflekterad tro är möjlig. Ordens betydelse för erfarenheten ses då inte som sekundär. Tvärtom: erfarenheten blir möjlig just tack vare orden. 

I Orden och erfarenheten påminns vi om att bibeltolkningen före den historisk-kritiska forskningens genombrott inte var fundamentalistisk. Upplysningstidens filosofi och den moderna forskningen har alltsedan 1700-talet ställt kristen teologi inför viktiga utmaningar och gett omistliga bidrag till tolkningen av kristen tro och tradition. Idag formuleras teologin under inflytande av ett nytt tolkningsteoretiskt tänkande. Vad innebär det för vår förståelse av Bibeln, gudstjänsten, Kristus och frälsningen?

Gösta Hallonsten är professor i systematisk teologi vid Lunds universitet.