lunduniversity.lu.se

Den religiösa människan

Den religiösa människan

Antoon Geels
Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin
2012

Svenska

ISBN: 978-91-27-13268-9
Publisher: Natur & Kultur

Detta är tredje utgåvan av detta standardverk inom religionspsykologi, utökad med de senaste forskningsrönen. Religionspsykologins uppgift är att beskriva människans religiösa upplevelser och beteenden i ett psykologiskt perspektiv. I boken undersöks bland annat intensiva religiösa upplevelser, nya religiösa rörelser och relationen mellan religiös upplevelse och sociokulturell miljö. Några nyheter är material om ritualteori, anknytningsteori och omvändelsens psykologi. Den religiösa människan är en etablerad grundbok för studenter i religionsvetenskap på universitet och högskola. Den vänder sig även till lärare i religionskunskap på grundskolan och gymnasiet, samt till personal inom psykiatrin.