lunduniversity.lu.se

Den komplexe Baudelaire

Den komplexe Baudelaire

Paul Tenngart
Den komplexe Baudelaire. Om nyansernas politik i Les Fleurs du Mal
2012

Svenska

ISBN: 978-91-7247-299-0
Publisher: Ellerströms

Med diktsamlingen Les Fleurs du Mal skapade Charles Baudelaire något helt nytt. Boken innehöll en poetisk dimension som det samtida franska etablissemanget fann oacceptabel, men som eftervärlden har bedömt vara ytterst värdefull. I ett uppskattande brev till poeten kallade Victor Hugo detta nya i Baudelaires poesi för "en ny rysning". I Den komplexe Baudelaire undersöker litteraturvetaren Paul Tenngart vad det är som är så rysligt med Baudelaires bok och varför denna rysning blivit ett av de viktigaste fundamenten för den moderna västerländska litteraturen. Tenngart föreslår att det rysligt nydanande med Baudelaires bok har med komplexitet att göra. Bokens tematik är komplex, liksom Baudelaires litterära teknik. I grunden finns en livshållning: för Baudelaire är världen en mångfasetterad, mångtydig och motstridig plats, där nyanserna är oändliga. Denna syn på tillvaron utgjorde ett hot mot samhällets ordning vid mitten av 1800-talet. Idag är den mer eller mindre självklar.