lunduniversity.lu.se

Filosofins historia

Filosofins historia

Svante Nordin
Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen
2013

Svenska

ISBN: 9789144087979, 9144087977
Publisher: Studentlitteratur

Filosofins historia var när den publicerades år 1995 den första allmänna filosofihistoria av större omfång som skrivits på svenska på drygt trettio år. Den innehåller en översikt över hela den västerländska filosofins utveckling från försokraterna till 1980- och 1990-talens tänkare. Boken uppmärksammar personligheter, skolor och strömningar, men också de filosofiska verkens litterära utformning och institutionella miljö. Den filosofiska problemutvecklingen sätts in i ett allmänt idéhistoriskt perspektiv.

Den andra upplagan (2003) utvidgades med nya utvecklingstendenser inom filosofin, såsom den så kallade dygdeetiken och medvetandets psykologi.

I denna tredje reviderade upplaga uppmärksammas aktuella utvecklingstendenser inom filosofin såsom det förnyade intresset för religionen i dess relation till etik, samhälle och livsåskådningsfrågor.

Filosofins historia används som kursbok vid universitet och högskolor. Den är lämplig inom filosofi och idéhistoria, men också användbar för exempelvis teologer och litteraturvetare. Boken vänder sig också till en filosofiskt och historiskt intresserad allmänhet.

Tredje upplagan