lunduniversity.lu.se

Dystopiernas seger

Dystopiernas seger

Johan Stenfeldt
Dystopiernas seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt
2013

Svenska

ISBN: 978-91-86119-18-8
Publisher: Agerings bokförlag

Borrow this bookRead this book

Nittonhundratalshistorien är mörk - åtminstone då den räknas
i antal offer för världskrig och folkmord. De erfarenheter som gjordes, särskilt
under seklets första hälft, har därför varit viktiga referenspunkter i
efterkrigstidens samhällsdebatt. Historiska erfarenheter är dock varken
entydiga eller gjorda en gång för alla, utan revideras ständigt. Hur relationen
mellan erfarenheterna av nazism, kommunism och liberalkapitalism skall
betraktas är därför ett återkommande debattema. Vilka av dessa tre är mest
lika? Vilka är mest "onda"? Och vilka slutsatser bör vi dra av våra svar på
dessa båda frågor?I denna bok tar historikern Johan Stenfeldt ett samlat grepp
om de dystopiska erfarenheternas inverkan på den ideologiska debatten i
efterkrigstidens Sverige. Utgångspunkten är den nazi-kommunistiska jämförelsens,
totalitarismteorins, växlande popularitet. Denna nazi-kommunistiska jämförelse
inkluderas dock i ett vidare idépolitiskt sammanhang, ett dystopiskt trilemma,
som preciserar relationen mellan nazism, kommunism och liberalism, samt de
historiska erfarenheter som knyts till dessa ideologier i debatten. Resultatet
blir ett övergripande och originellt perspektiv på dryga sextio års idédebatt.