lunduniversity.lu.se

Om tränarkonsten. Peri gymnastikes: översättning med kommentar

Om tränarkonsten. Peri gymnastikes: översättning med kommentar

Paavo Roos
Om tränarkonsten. Peri gymnastikes: översättning med kommentar
2010

Svenska

ISBN: 978-91-7081-243-9
Publisher: Åströms förlag