lunduniversity.lu.se

Och nu börjar historien

Och nu börjar historien

Miranda Landen
Och nu börjar historien. Hjalmar Söderbergs novellkonst
2013

Svenska

ISBN: 978-91-7353-610-3
Publisher: Atlantis

Hjalmar Söderberg är kanske mest känd för sina romaner. Men han skrev också under hela sitt liv ett stort antal noveller. I denna bok studeras samtliga noveller av Söderberg som ingår i hans fem novellsamlingar, från Historietter (1898) till Resan till Rom (1929).

Här finns inte bara tolkningar av enskilda noveller utan också resonemang om vad en novellsamling är och om novellen som genre. Man får också veta hur det kunde gå till vid publiceringen i tidens tidningar och tidskrifter, alltifrån Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet till Ord och Bild, julkalendrar och skämttidningar.