lunduniversity.lu.se

Ledstången i mörkret

Ledstången i mörkret

Niklas Schiöler
Ledstången i mörkret. Texter om Tomas Tranströmer
2011

Svenska

ISBN: 9789173315043
Publisher: Carlsson bokförlag

Tomas Tranströmer fick Nobelpriset i litteratur 2011, ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”. Här skriver Tranströmerkännaren Niklas Schiöler om olika sidor av hans diktning: om den stränga formen, om den överrumplande metaforiken och om diktningens tillit, ”den blinda ledstången som hittar i mörkret”.

Läs en intervju med Niklas Schiöler