lunduniversity.lu.se

"Det universella och det individuella"

"Det universella och det individuella"

Kerstin Bergman, Jon Helgason, Immi Lundin, Astrid Regnell, Ann Steiner (red.)
"Det universella och det individuella" Festskrift till Eva Hættner Aurelius
2013

Svenska

ISBN: 978-91-7061-131-5
Publisher: Makadam

Det universella och det individuella ger en inblick i det samtida litteraturvetenskapliga forskningsfältet. Ett trettiotal forskare medverkar i denna antologi vars innehåll spänner från det andliga till det sekulära, från medeltiden till det moderna, från det teoretiska till det biografiska och från det lokala till det globala. Perspektiven är svenska och nordiska så väl som internationella. Boken är en festskrift till Eva Hættner Aurelius, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Skribenterna kommer från Sverige, Danmark och Tyskland där de under åren haft Eva Hættner Aurelius som inspirerande kollega, lärare, handledare och vän, och bidragen ansluter till frågor som hon under sin långa forskargärning har lyft fram: litteratur- och ämneshistoria, kvinnolitteraturhistoria, självbiografiskt skrivande.