lunduniversity.lu.se

Bortom det acceptablas gränser

Bortom det acceptablas gränser

Bengt Olle Bengtsson, Gunnar Broberg (red.)
Bortom det acceptablas gränser. Bengt Lidforss och lundaradikalismen
2013

Svenska

ISBN: 9789172473553
Publisher: Ellerströms förlag

Botanisten och författaren Bengt Lidforss (1868–1913) var sin tids mest kontroversielle akademiker och tidningsskribent. Han var den förste universitetsläraren i Sverige som anslöt sig till socialdemokratin, han ansågs sakna moral och vara en ungdomens förförare, han debatterade glatt och framgångsrikt med biskopar och rektorer, och han skrev lysande, framsynt litteraturkritik och folkbildande populärvetenskap. Till hundraårsminnet av hans död har genetikern Bengt Olle Bengtsson och idéhistorikern Gunnar Broberg samlat ett antal nyskrivna texter vilka beskriver fenomenet Lidforss mot bakgrund av hans tid och stad, vetenskap och universitet. Boken illustreras med reproduktioner av den skånska konst som omgav Lidforss och hans krets. Övriga medverkande David Dunér, Jonas Ellerström, Lennart Leopold, Bengt Lidforss, Per Erik Ljung, Elisabeth Mansén, Svante Nordin, Birgit Rausing, Anna Tunlid.