lunduniversity.lu.se

Från tysk höst till tysk vår. Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av nazismen och kalla kriget

Från tysk höst till tysk vår. Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av nazismen och kalla kriget

Henrik Rosengren
Från tysk höst till tysk vår. Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av nazismen och kalla kriget
2013

Svenska

ISBN: 978-91-87351-28-0
Publisher: Nordic Academic Press