lunduniversity.lu.se

Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

Ursula Geisler, Henrik Rosengren (red.)
Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning
2013

Svenska

ISBN: 978-91-87439-05-6
Publisher: Universus

Richard Wagner (1813–1883) var en av 1800-talets centrala kulturpersonligheter. Som dirigent, tonsättare och omskapare av musikdramatiken tillhör han den västerländska musikhistoriens mest inflytelserika gestalter. Utöver detta rörde han sig också mitt i 1800-talets omvälvande politiska, rasistiska och nationella strömningar, strömningar som skulle färga det moderna Europas framväxt in i vår tid. Musikdramatiken, skriftställarskapet och den allmänna kulten kring hans konstnärskap banade väg för närmast religiösa anhängarskaror och mytbildningar. Wagner var kontroversiell redan under sin levnad, men Bayreuthkretsens tolkning av Wagnerarvet och Bayreuths koppling till den nazistiska rörelsen bidrog till en brännmärkning som lever än idag. I antologin Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning analyserar kulturforskare från nordiska länder Wagner ur en mängd infallsvinklar: Vilka var de kulturella källor Wagner hämtade konstnärlig näring ur? Vilken betydelse hade myten om det nordiska? Hur gestaltas de kvinnliga karaktärerna i exempelvis Nibelungens ring? Är Parsifal ett kristet verk och vilken betydelse har kyrkorummet haft vid dess framförande? Hur mottogs Wagners musikdramatik i Sverige efter andra världskrigets slut?