lunduniversity.lu.se

Vårt första sekel 1913-2013

Vårt första sekel 1913-2013

Roger Johansson (red.)
Vårt första sekel 1913-2013. Hundra år av facklig kamp i Malmö
2013

Svenska

ISBN: 978-91-637-3805-0
Publisher: Mezzo Media AB