lunduniversity.lu.se

Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning

Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning

Johanna Rivano Eckerdal, Olof Sundin (red.)
Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning
2014

Svenska

ISBN: 978-91-976012-2-1
Publisher: Svensk biblioteksförening

Borrow this bookRead this book

Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK), eller som det ursprungligen heter på engelska media and information literacy, används allt flitigare. Även om Unesco definierade samlingsbegreppet så sent som 2011 har biblioteken sedan länge uppmärksammat dess innehåll.
I denna skrift visar Svensk biblioteksförening på forskningens relation till MIK-begreppet, i synnerhet den biblioteks- och informationsvetenskapliga (B&I) forskningens. Nio forskare från tre lärosäten bidrar här med sina perspektiv på MIK i förhållande till biblioteksvärlden.
Tillsammans bildar folk- och skolbibliotek, forsknings- och högskolebibliotek, sjukhus- och fängelsebibliotek, special- och myndighetsbibliotek ett unikt rikstäckande nätverk av över 4 000 kunskapscentraler. Dessa är en resurs för att möta vår tids ökade behov av medie- och informationskunnighet hos hela befolkningen.