lunduniversity.lu.se

Halmstadgruppens metamorfoser

Halmstadgruppens metamorfoser

Bo Keck
Halmstadgruppens metamorfoser. En studie av en konstnärsgrupp
2014

Svenska

ISBN: 978-91-86709-33-4
Publisher: Utblick Media i Halland AB, Stenvinkelsgatan 13 B, S-302 95 Halmstad, Sweden

I denna bok studerar författaren den internationellt kända konstnärsgruppen från Halmstad. Författaren analyserar gruppen som social företeelse och intellektuell gemenskap. Han följer gruppens och de enskilda medlemmarnas personliga utveckling kopplat till de stilförändringar som sker i deras konstnärskap under de fem decennier de verkade tillsammans.

Bo Keck är idé- och lärdomshistoriker vid Lunds universitet. Halmstadgruppens metamorfoser är hans doktorsavhandling.