lunduniversity.lu.se

"Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien"

"Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien"

Lars Berggren, Maria Nyman Stjärnskog (red.)
"Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien" Om arbete och kamratskap vid Draka kabel i Ystad
2014

Svenska

ISBN: 978-91-637-3806-7
Publisher: Mezzo Media AB