lunduniversity.lu.se

Hype

Hype

Ann Steiner, Sara Kärrholm, Jon Helgason (red.)
Hype. Bestsellers and Literary Culture
2014

Engelska

ISBN: 978-91-8767506-5
Publisher: Nordic Academic Press

Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse. I forskningsantologin Hype är bästsäljaren som fenomen i fokus, inte minst utifrån perspektivet att populära berättelser bevisligen spelar stor roll för miljoner läsare.

Bästsäljaren, betraktad som ett globalt fenomen, befinner sig i ett kraftfält mellan producenter och konsumenter, något som belyser det ömsesidiga beroendet mellan kultur, marknad och individ. Antologin behandlar en rad olika frågor som hänger samman med bästsäljande skönlitteratur såsom hur ”hajp” skapas, bokmarknadens utveckling och fokus på ”stora böcker”, författarens position i det samtida mediala landskapet, historiska perspektiv och förhållandet mellan bästsäljare och forskning.