lunduniversity.lu.se

Lars Norén

Lars Norén

Barbro Westling
Lars Norén. Dramatikern
2014

Svenska

ISBN: 978-91-7843-432-9
Publisher: Arenagruppen

Lars Norén är en av våra mest framgångsrika, spelade och hyllade dramatiker. Lars Norén. Dramatikern är den första boken om hans dramatik, från den skandalösa Dramatendebuten med Fursteslickaren i början av sjuttiotalet, till genombrottet med Natten är dagens mor knappt tio år senare, och vidare mot föreställningar som Personkrets 3:1 och den spektakulära Sju tre, båda från slutet av nittiotalet. Boken beskriver hur Norén, från att ha varit poet, blir en ny författare då han blir dramatiker.

I oktober disputerar Barbro Westling vid Lunds universitet på Lars Norén. Dramatikern. Lars Noréns dramatik på svenska scener teaterns avgörande betydelse för Noréns dramatik och hur den utvecklats. Som teaterkritiker har hon följt hur han tagit plats på scener och i medierna under tre decennier. Hon söker också efter personen bakom namnet. Paradoxerna är många. Norén vill komma verkligheten så nära som möjligt på teatern. Han vill inte vara del av marknaden, men är själv ett varumärke. Han avskyr medierna, men tillhör samtidigt de mest intervjuade. Och ständigt lockar han en stor publik med svåra ämnen och problem. Lars Norén behöver teatern, teatern behöver Lars Norén och vi, behöver vi honom också? Lars Noren är också aktuell med samlingsboxen Lars Norén Dramer, innehållande hans skådespel från de senaste femton åren. (Albert Bonniers förlag)