lunduniversity.lu.se

Berättelser om en by

Berättelser om en by

Gunlög Josefsson
Berättelser om en by. Dannäs från inlandsis till väckelsetid
2014

Svenska

ISBN: 978-91-7527-071-5
Publisher: Atremi

Dannäs är en by i Värnamo kommun i Småland. Boken Berättelser om en by. Dannäs från inlandsis till väckelse­tid handlar om Dannäs historia från allra första början – när inlandsisen släppte sitt grepp om Skandinavien – fram till cirka 1880.
 Vi kan läsa om ”den förste Dannäsbon”, riddare Nils Dannæs, och hans familj, den märkliga Dannässtenen, den försvunna kyrkbyn, nordiska sjuårskrigets framfart samt om Dannäsbornas liv, från dop till död, från vaggan till graven. Många av berättelserna är resultatet av grävande i arkiv, till exempel skattelängder och kyrkböcker, men också studier av äldre kartor.