lunduniversity.lu.se

Den matematiska punkten

Den matematiska punkten

David Dunér
Den matematiska punkten
2014

Svenska

ISBN: 978-91-980276-4-8
Publisher: Skandinaviska Swedenborgsällskapet

Världen är en geometri, ett ändligt universum som lyder under geometriska och mekaniska lagar. I världsgeometrin följer spindeln naturens lagbundna mekanik och väver sitt nät i polygona och cirkulära former, bävern bygger dammar efter geometriska principer, fågeln sitt bo efter cirkelns figur och bina formger sina vaxkupor i hexagoner.

Den matematiska punkten handlar om naturvetaren Emanuel Swedenborgs tankar om världens skapelse ur den matematiska punkten, hur den ändliga världen skapas genom att Gud inplanterar en rörelse i världsgeometrin. Swedenborgs naturvetenskapliga skrifter från 1720- och 1730-talen ger inblickar i hans tänkande om materien och universum, och kan belysa hans senare författarskap där han träder in i andevärldens oändliga geometri.