lunduniversity.lu.se

Tala mera om språk

Tala mera om språk

Katarina Lundin
Tala mera om språk. Textgenomlysning med grammatiska redskap
2014

Svenska

ISBN: 9789144104249
Publisher: Studentlitteratur

I Tala mera om språk presenterar författaren praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap, som kan avtäcka mönster i elevers texter. Sådana mönster är viktiga att upptäcka om man vill kunna hjälpa varje elev att förbättra sina texter. Mönstren är också nödvändiga att sätta ord på i resonemang om elevers språkutveckling.

Författaren visar att man med hjälp av grammatiskt betingade genomlysningar av elevskrivna texter kan landa i en språk­utvecklingspraktik som är begriplig för både lärare och elever. Samtidigt tydliggörs värdet av kunskaper om grammatik och svenska språkets struktur för den som ska bistå eleverna i deras språkutveckling. Här används samma utgångspunkter och samma analysredskap som i huvudboken Tala om språk. Grammatik för lärarstuderande, skriven av samma författare, men perspektivet både vidgas och specificeras – praktiken träder fram.

Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma svensklärare i grundskolans senare år och gymnasium.