lunduniversity.lu.se

Diario di bordo di uno scrittore

Diario di bordo di uno scrittore

Björn Larsson
Diario di bordo di uno scrittore
2014

Italienska

ISBN: 978-88-7091-516-7
Publisher: Iperborea

“Era una notte buia e tempestosa” quando Björn Larsson aprì per la prima volta l’edizione italiana di Long John Silver: una cupa sera di novembre che, senza che nulla lo lasciasse sospettare, avrebbe segnato l’inizio di un nuovo capitolo avventuroso della sua vita. È con questo autoironico incipit che comincia Diario di bordo di uno scrittore, la storia a lieto fine di un amore corrisposto con il nostro paese, la sua lingua, la sua cultura, la sua gente, pensato dall’autore come esclusivo omaggio ai lettori italiani. E un amore nato sui libri non può che essere raccontato attraverso i libri, ricostruendone la genesi, le tortuose strade seguite, i vicoli ciechi abbandonati, le idee, le emozioni che hanno dato vita a ogni personaggio e a ogni romanzo. Se “scrivere è un po’ come navigare”, Larsson invita a entrare nel cantiere navale della scrittura, in quel luogo segreto della mente e dell’anima dove si progetta la chiglia, si immagazzinano i materiali, si innalzano le vele dell’immaginazione, fino a quei lampi felici quando i capitoli sembrano scriversi da soli, la realtà si offre con l’energia simbolica dell’arte o la fantasia arriva a “immaginare il vero”. Dalle semplici domande: perché si scrive, come nasce un romanzo, emerge a poco a poco quella più curiosa e personale: come si crea quel legame misterioso tra uno scrittore e i suoi lettori, profondo al punto di poter cambiare la vita dell’uno e a volte anche degli altri?

”Det var en mörk och stormfull natt” när Björn Larsson för första gången slog upp den italienska utgåvan av Long John Silver: en mörk novemberkväll som ingen, allra minst författaren, kunde förutse skulle bli början på ett nytt äventyrligt kapitel i hans liv. Det är med detta självironiska anslag som En författares loggbok inleds, en kärlekshistoria med ett lyckligt slut till vårt land, dess språk, dess kultur, dess människor, skriven som en exklusiv hyllning till Larssons oräkneliga italienska läsare. Det är en kärlek som föddes genom böcker och som därför bara kan berättas genom hans böcker, hur de blev till, de krångliga vägar han följde, återvändsgränderna, idéerna och känslorna som har gett liv åt varje romangestalt och varje roman. Om ”att skriva är som att segla”, så bjuder Larsson in läsaren på författarens varv, till den undanskymda plats i själen där man kölsträcker den kommande boken, föreställer sig vilka material som ska använda, hissar fantasins segel, ända fram till de sällsynta ögonblick då kapitlen tycks börja skriva sig själva, då verkligheten träder fram ur konstens symboliska kraft och författaren kan börja hoppas på att kunna ”föreställa sig det sanna”. Ur några enkla frågor: varför skriver man, hur föds en roman, ställs andra, mer personliga och egendomliga: hur skapas detta sällsamma band mellan en författare och sina läsare, så starkt att det kan förändra både den ene och den andres liv?