lunduniversity.lu.se

Gunnar Ekelöf: Samlade dikter

Gunnar Ekelöf: Samlade dikter

Anders Mortensen (red.)
Gunnar Ekelöf: Samlade dikter. Under redaktion av Anders Mortensen och Anders Olsson, med kommentarer av Anders Mortensen och med inledning av Anders Olsson, I–II
2015

Svenska

ISBN: 978-91-7353-692-9
Publisher: Atlantis

Denna utgåva av Gunnar Ekelöfs samlade dikter är en av de största satsningarna i Svenska akademiens klassikerserie. Ekelöf är den diktare som har haft större betydelse än någon annan för den svenska poesins utveckling från mitten av det förra seklet fram till vår omedelbara samtid. Nu ges för första gången alla hans fjorton diktsamlingar ut som de en gång mötte sin samtid, utan ändringar, tillägg eller strykningar. Utgåvan har i möjligaste mån eftersträvat trohet också mot samlingarnas visuella egenart.

Introduktion av Anders Olsson.