lunduniversity.lu.se

Språket, människan och världen

Språket, människan och världen

Gerd Carling, Victoria Johansson, Arthur Holmer (red.)
Språket, människan och världen. Människans språk 1-2. Lärarmaterial.
2014

Svenska

ISBN: 9789144087429
Publisher: Studentlitteratur

Avsikten med detta lärarmaterial är att ge en tydlig översikt av innehållet i läroboken, peka ut de centrala momenten samt ge tips och idéer för undervisningen.

Här finns en genomgång av kärninnehållet i varje kapitel
- exempel och tips på hur man kan analysera och vinkla materialet i boken
- kommentarer, lösningsförslag med mera till övningar, gruppdiskussioner och praktiska laborationer
- tips till länkar, bredvidläsning eller annat intressant material

Dessutom finns exempel på bildanalys och kommentarer till bok- och länktipsen, fördjupningarna och de digitala övningarna samt förslag på provuppgifter och nedladdningsbara powerpointpresentationer till respektive kapitel.