lunduniversity.lu.se

Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen

Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen

Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Jonas Nycander, Gösta Wallin
Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen
2015

Svenska

ISBN: 978-91-88033-01-7
Publisher: Samhällsförlaget

Övergången från ett universitet där en mindre del av varje årskull studerade, till dagens massuniversitet som tar emot över hälften av varje årskull har medfört att kvaliteten på många utbildningar är låg. Studenterna lägger i en del fall inte mer än tio timmar i veckan för att klara av vad som definieras som heltidsstudier. För att säkra ekonomin har lärare och institutioner tvingats sänka sina krav. Resultatet har blivit att allt för många examineras med svaga kunskaper. De sex författarna till denna angelägna bok beskriver utveckling och orsaker till den allt sämre kvaliteten och pekar bland annat på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta och genomförbara reformförslag. En nödvändig bok för alla som engagerar sig för en högre utbildningskvalitet.