lunduniversity.lu.se

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan

Fredrik Modéus
Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan
2015

Svenska

ISBN: 978-91-526-3457-8
Publisher: Verbum

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan är Fredrik Modéus pastoralteologiska doktorsavhandling som handlar om gudstjänstgemenskapen inom Svenska kyrkan.

Varje vecka firar ett stort antal människor gudstjänst i Svenska kyrkan. De som kommer till varje enskild gudstjänst utgör tillsammans en sorts gemenskap. Men vad är egentligen en gudstjänstgemenskap? I denna doktorsavhandling undersöker Fredrik Modéus gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Han föreslår öppenhet och varaktighet som två viktiga kännetecken för gudstjänstgemenskaper och visar hur svensk kyrkosynsdebatt under 1900-talet och det begynnande 2000-talet har lidit av en oförmåga att skilja mellan tillfällig, ledig, stabil och sluten gudstjänstgemenskap.

I kritisk dialog med svensk kyrkouppfattning formulerar Fredrik Modéus sex kärnvärden och konstruerar med hjälp av dessa, samt i dialog med utvalda icke-svenska teologer, en ecklesiologi med gudstjänstgemenskapen som nav. I ett avslutande kapitel visar han hur gudstjänstgemenskapen, både teoretiskt och praktiskt, skulle kunna få en tydligare identitet och ställning i Svenska kyrkan.