lunduniversity.lu.se

Kyrkan och idrotten under 2000 år

Kyrkan och idrotten under 2000 år

Martin Nykvist, Alexander Maurits (red.)
Kyrkan och idrotten under 2000 år. Antika, medeltida och moderna attityder till idrott
2015

Svenska

ISBN: 978-91-87439-09-4, 978-91-982192-1-0
Publisher: Universus Academic Press

I antologin "Kyrkan och idrotten under 2000 år" diskuteras förhållandet mellan kyrka och idrott i motsats till vad många tror har idrott genom historien varit ett ämne som diskuterats flitigt av representanter för kyrkan. I boken ryms allt från idrottslig retorik i Nya testamentet till moderna diskussioner om kyrkans förhållande till idrottsrörelsen. Tonvikten ligger framför allt på den svenska utvecklingen från sekelskiftet 1900 och framåt, vilket sammanfaller med att idrottsrörelsen formas och utvecklas till en av Sveriges viktigaste folkrörelser. I en tid då kyrkan tappade mark uppfattades ett nära samarbete med idrottsrörelsen ibland som ett sätt att motverka vad som uppfattades som samhällets avkristning.I antologin medverkar historiker, kyrkohistoriker, kyrkovetare, bibelvetare, idrottsvetare, religionssociologer och teologer, däribland Anders Jarlert, Hanna Stenström och Hugh McLeod.