lunduniversity.lu.se

Historia vid skiljevägen

Historia vid skiljevägen

Johan Dietsch, Maria Karlsson, Johan Stenfeldt, Ulf Zander (red.)
Historia vid skiljevägen. Historiekulturella sonderingar när och fjärran
2015

Svenska

ISBN: 978-91-86119-25-6
Publisher: Agerings bokförlag