lunduniversity.lu.se

I ett andetag

I ett andetag

Kristofer Hansson
I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet
Non-serial books – Cultural Sciences
2007

Svenska

ISBN: 978-91-628-7311-0
Publisher: Critical Ethnography Press

Borrow this bookRead this book

I ett andetag är en bok om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt.

Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker utmana sina andningssvårigheter? Sjukvården och läkemedelsföretagen anser att det är individens ansvar att känna sina gränser. Men hur viktigt är det att omgivningen känner till vad som kan hända?

I ett andetag presenterar en skiss till en etnologisk etik som ser ansvarstagandet som beroende på situation och relationer.