lunduniversity.lu.se

Tidligere, et andet sted

Tidligere, et andet sted

Neal Ashley Conrad Thing
Tidligere, et andet sted. Essays om Proust, Ekelöf, Thomsen & Springsteen
2015

Danska

ISBN: 9788779173613
Publisher: Multivers

En flerstemmig fortolkning af fire kunstneres praksis og tænkemåde. Mellem Prousts romankunst, Ekelöfs og Thomsens digtning er der, forskellene til trods, krydsende og forbundne mønstre. - Essayenes hovedtema er spændingen mellem individets maskerader og forsøg på at komme til orde og værdighed.