lunduniversity.lu.se

Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814

Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814

Hugo Nordland
Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814
2015

Svenska

Publisher: Agerings bokförlag

Borrow this bookRead this book

Decennierna kring sekelskiftet 1800 utgjorde en av de mest omskakande skedena dittills i Europas historia. Den politiska storm som rå en sensibilitetens tid, en tid då tårar och känslosamhet kunde ses som tecken på en utvecklad karaktär. Men vad hände när känslosamhetens kultur mötte krigets grymma verklighet? Hur hanterade de svenska officerare som gick ut i krig under svensk fana balansgången mellan sensibilitetens och den krigiska manlighetens ideal?

I Känslor i krig visar Hugo Nordland hur svenska officerare formulerade emotionella strategier för att hantera krigens lidanden under åren 1788-1814. Här problematiseras också bilden klassiska bilden av militära organisationer som emotionellt avskalade och genomrationella. Tidens sensibilitet gjorde sig i hög grad gällande också inom denna sfär vilket möjliggjorde en bred repertoar av strategier där känslorna inte bara ansågs utgöra problem, utan också lösningar.