lunduniversity.lu.se

Kvinnan från Barum – från äldre stenåldern

Kvinnan från Barum – från äldre stenåldern

Björn Wallebom
Kvinnan från Barum – från äldre stenåldern. En forskningshistorik samt därtill några ställningstaganden och tillrättalägganden, kritiska anmärkningar och slutsatser.
2015

Svenska

ISBN: 978-91-89176-62-1
Publisher: Statens historiska museum