lunduniversity.lu.se

Against boredom

Against boredom

Johannes Persson, Göran Hermerén, Eva Sjöstrand (red.)
Against boredom. 17 essays on ignorance, values, creativity, metaphysics, decision-making, truth, preference, art, processes, Ramsey, ethics, rationality, validity, human ills, science, and eternal life to Nils-Eric Sahlin on the occasion of his 60th birthday
2015

Engelska

ISBN: 978-91-87935-37-4
Publisher: Fri tanke förlag

Borrow this bookRead this book

Against boredom är en samling essäer av framstående filosofer och skribenter. Bland de medverkande författarna återfinns Peter Gärdenfors, Göran Hermerén och Peter Sylwan och boken omfattar allt från kreativitete, metafysik, vetenskap och sanning.