lunduniversity.lu.se

Visioner och verklighet

Visioner och verklighet

Lars Ersgård (red.)
Visioner och verklighet. Arkeologiska texter om den tidigmoderna staden
2013

Svenska

ISBN: 978-91-85245-52-6
Publisher: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet