lunduniversity.lu.se

Livsvittnet Majken Johansson

Livsvittnet Majken Johansson

Paul Tenngart
Livsvittnet Majken Johansson
2016

Svenska

ISBN: 9789172474406
Publisher: Ellerströms förlag

Hon var gravt alkoholiserad och led av svåra depressioner, och hon var homosexuell i en tid då samkönad kärlek ännu betraktades som en sjukdom. Men hon var också den svenska Frälsningsarméns mest kända ansikte utåt och framträdde ofta uniformsklädd i tv-soffor och veckotidningar – alltid redo att brista ut i ett jublande ”Halleluja!”. Hon hette Majken Johansson (1930–1993) och var en av Sveriges mest uppmärksammade, hyllade och lästa poeter.

Paul Tenngarts bok Livsvittnet Majken Johansson handlar om de skriftliga spår Johansson lämnade efter sig – i form av skönlitteratur, tidningsartiklar och, inte minst, en stor mängd privata anteckningar. Boken beskriver inte bara ett centralt författarskap i den svenska 1900-talslitteraturen, utan ger också en bild av ett enskilt liv i folkhemmets Sverige präglat av både social misär och personlig styrka, medial uppmärksamhet och konstnärliga framgångar. Att vara människa var för Majken Johansson detsamma som att vara ett vittne, och hon vittnade om sitt liv i många olika genrer, sammanhang och former. Denna bok tar ett helhetsgrepp om alla hennes bevarade ord och konstruerar hennes livsvittnesbörd – en ganska speciell människas skriftliga avtryck i världen.

Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har tidigare skrivit om den svenske 1950-talspoeten Paul Andersson, om den svenska efterkrigstidens romantiska poesi och om Charles Baudelaires banbrytande diktsamling Les Fleurs du Mal.