lunduniversity.lu.se

Den gudomliga historien

Den gudomliga historien

Jayne Svenungsson
Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling
2014

Svenska

ISBN: 978-91-86133-55-9
Publisher: Glänta produktion

”I Sverige har få lika kunnigt beskrivit och problematiserat Guds och religionens återinträde inom de senaste decenniernas filosofi och debatt som teologen Jayne Svenungsson. […] Nu är hon tillbaka med en grundlärd och engagerande studie” (Håkan Möller, SvD)

Vilket inflytande har det judiska och kristna arvet på det moderna politiska tänkandet? Jayne Svenungsson låter en utopikritisk historiesyn gå i dialog med en uppfattning som istället lyfter fram det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar.

Jayne Svenungssons bok är en spännande och komplex historieskrivning som tar hänsyn både till ideologiska och teologiska spänningar, och som lägger en kunskapsrik grund för de diskussioner om religion och etik som idag förs av politiskt radikala filosofer som Giorgio Agamben, Alain Badiou och Slavoj Žižek. På kristallklar prosa visar Jayne Svenungsson att det bibliska arvets politisk-filosofiska betydelse är lika levande som någonsin. Den gudomliga historien är inte en. Den är en levande materia under fortsatt förhandling.

Jayne Svenungsson är docent i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm och verksam inom ”Tid, minne, representation” – ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar. Hon har tidigare bland annat givit ut Guds återkomst (2004).