lunduniversity.lu.se

Förnyelse - förbistring - försoning

Förnyelse - förbistring - försoning

Arne Olsson
Förnyelse - förbistring - försoning. En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015
2018

Svenska

ISBN: ISBN 978-91-7777-040-4
Publisher: Artos & Norma