lunduniversity.lu.se

Skola och makt

Skola och makt

Anders Persson
Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Tredje upplagan.
2016

Svenska

Publisher: Myndigheten för tillgängliga medier