lunduniversity.lu.se

Blivande lärare och deras lärare

Blivande lärare och deras lärare

Anders Persson (red.)
Blivande lärare och deras lärare. Introduktion till lärarutbildningen
2018

Svenska

ISBN: 978-91-47-12846-4
Publisher: Liber

I denna bok skriver forskande lärare och lärarutbildare om sina erfarenheter av att undervisa blivande lärare. Här tas en rad inifrånperspektiv där författarmetoden i flera fall är det bearbetade självupplevda. I andra fall beskrivs olika undervisnings- och arbetssätt och i åter andra analyseras olika aspekter av att vara blivande lärares lärare. Distanserade utifrånperspektiv anläggs också på de samhälleliga och sociala förhållanden som formar skola, lärarutbildning och deras olika aktörer.