lunduniversity.lu.se

Ritualisering och sårbarhet

Ritualisering och sårbarhet

Anders Persson
Ritualisering och sårbarhet. Ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion
2015

Svenska

Publisher: Myndigheten för tillgängliga medier