lunduniversity.lu.se

Lilla Harrie och stora Örtofta

Lilla Harrie och stora Örtofta

Anders Ödman
Lilla Harrie och stora Örtofta. Dynamik och divergens. Två byar i Harjager
2018

Svenska

ISBN: 978-91-983190-2-6
Publisher: Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening