lunduniversity.lu.se

En lundensisk litteraturhistoria

En lundensisk litteraturhistoria

Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller, Johan Stenström (red.)
En lundensisk litteraturhistoria. Lunds universitet som litterärt kraftfält
2017

Svenska

ISBN: 978-91-7061-250-3
Publisher: Makadam

Vad har Esaias Tegnér och Lina Wolff gemensamt? Vad förenar Majken Johansson och Hasse Alfredson? Jo, Lunds universitet som litterär miljö, och som viktig motor i det litterära samtalet. Nu publiceras universitetets egen litteraturhistoria, sannolikt världens första i sitt slag. Omkring 200 författarskap och en mängd litterära teman presenteras i denna rikt illustrerade tegelsten: från 1600-talets vittra lärde, över de följande seklernas lyriker, berättare, diktande konstnärer, essäister, tidskriftsredaktörer och spexare, till dagens författarskola och livaktiga unga författarkoloni (mottagarna av Augustpriset 2016 och Borås Tidnings debutantpris 2017 har båda studerat i Lund). Även många medverkande skribenter är kända författare och forskare knutna till lärdomsstaden.