lunduniversity.lu.se

Politik underifrån

Politik underifrån

Andres Brink, Martin Eriksson (red.)
Politik underifrån. Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal
2016

Svenska

ISBN: 9789179242749
Publisher: Arkiv