lunduniversity.lu.se

Humboldts universitet

Humboldts universitet

Johan Östling
Humboldts universitet. Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland
2016

Svenska

ISBN: 9789173538565
Publisher: Atlantis

Humboldts universitet startade med tanken att förena forskning och undervisning. Hur såg det första moderna universitetet ut och hur ser traditionen ut idag, med inflytande från andra akademiska ideal?

I ett bidrag till den samtida diskussionen om kunskap, bildning och vetenskap skildrar Johan Östling, docent i historia, universitetets idé med Humboldts universitet som centrum i en idéhistorisk studie. Denna tyska institution var det första moderna universitetet med tanken att förena forskning och undervisning. Humboldttraditionen har dock aldrig varit statisk och en nyckelfråga är hur traditionen har förvandlats och ersatts av andra akademiska ideal.