lunduniversity.lu.se

”En allians av något slag”

”En allians av något slag”

Mikael Hermansson
”En allians av något slag”. Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954
Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 61
2018

Svenska

ISSN: 0346-5438
ISBN: 978-91-87439-50-6, 978-91-983171-3-8, 0346-5438
Publisher: Universus Academic Press